Zajęcia

W naszym prywatnym żłobku we wrocławiu prowadzone są zajęcia  dydaktyczne i wychowawcze, dla dzieci do 3,5 lat z uwzględneniem zainteresowań dzieci, pór roku, swiąt i innych uryczystości. Dzieci podczas pobytu w żłobku nabywają umiejętności z zakresu :

  • nawiązywania kontaktu z rówieśnikami w żłobku
  • współżycia społecznego w grupie, grupy żłobkowe
  • samodzielnego spożywania posiłków, ubierania i rozbierania się
  • samodzielnego wykonywania czynności fizjologicznych i higienicznych
  • myślenia i wyobraźni
  • sprawności ruchowej i poczucia rytmu, zajęcia w żłobku

<a href=’http://www.freepik.com/free-vector/many-kids-climbing-up-the-rope_1170706.htm’>Designed by Freepik</a>