Program i zajęcia

Program Żłobka “Jasia i Asi”

Program żłobka “Jasia i Asi” został stworzony z myślą o zaspokojeniu indywidualnych potrzeb dzieci oraz o rozwoju na każdym z ich etapów : strefa poznawcza, rozwój emocjonalny, intelektualny, rozwój zmysłów. W żłobku dzieci są podzielone na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią Maluchy, są w niej dzieci od 12 do 20 miesiąca. Drugą grupę stanowią Starszaki, w tej grupie są dzeci powyżej 20 do 36 miesiąca.

Kadra żłobka składa się z wykwalifikowanego personelu opiekunek dziecięcych oraz położnej. Program edukacyjny oraz opiekuńczo wychowawczy naszego żłobka jest dostosowany do możliwości każdego dziecka.

Dzieci w ciągu całego swojego pobytu w żłobku uczą się:

 • doskonalenia umiejętności związanych z czynnościami dnia codziennego

 • sprawności ruchowej i poczucia rytmu

 • współżycia społecznego w grupie dziecięcej

 • samodzielnego wykonywania czynności fizjologicznych i higienicznych

 • samodzielnego spożywania posiłków, ubierania się i rozbierania

 • dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi

 • wymowy, myślenia i wyobraźni

 • używania prawidłowych zwrotów i form grzecznościowych

 • nawiązywania kontaktu z rówieśnikami i wspólnego działania

W żłobku prowadzonego są różne zajęcia m.in :

 • Zabawy dydaktyczne : układanki, puzzle, klocki, zabawy kształcące wymowę, słuchowe, oddechowe, artykulacyjne, dźwiękonaśladowcze, zabawy fundamentalne, zabawy paluszkowe.

 • Zabawy manualno – konstrukcyjne : wkładanie, nakładanie, nawlekanie, turlanie, otwieranie, zamykanie, budowanie i konstruowanie budowli z klocków. –

 • Zajęcia plastyczne różnymi metodami: rysowanie kredkami, pastelami, stemplowanie, lepienie z plasteliny, masy plastycznej, malowanie farbami palcem i pędzelkiem, wyklejanie z bibuły, papieru kolorowego, kawałkami materiału.

 • Bajkoterapia ( bajka czytana, mówiona).

 • Muzykoterapia z elementami rytmiki: zabawy ruchowe ze śpiewem, ćwiczenia rytmiczne tj. klaskanie, tupanie itp., zapoznanie dzieci z podstawowymi instrumentami, chodzenie do rytmu: cicho, głośno, szybko, wolno, ze wspięciem na pięty, palce, w przysiadach, śpiewanie i słuchanie piosenek, ćwiczenia słuchowe.

 • Edukacja zdrowotna, czyli nauka i kształtowanie nawyków higieniczno – zdrowotnych w codziennych czynnościach.

 • Nauka samodzielności – nauka samodzielnego spożywania posiłków i mycie rączek, toaleta, ubieranie się itp.

 

 

W naszym prywatnym żłobku we wrocławiu prowadzone są zajęcia  dydaktyczne i wychowawcze, dla dzieci do 3,5 lat z uwzględneniem zainteresowań dzieci, pór roku, swiąt i innych uryczystości. Dzieci podczas pobytu w żłobku nabywają umiejętności z zakresu :

 • nawiązywania kontaktu z rówieśnikami w żłobku
 • współżycia społecznego w grupie, grupy żłobkowe
 • samodzielnego spożywania posiłków, ubierania i rozbierania się
 • samodzielnego wykonywania czynności fizjologicznych i higienicznych
 • myślenia i wyobraźni
 • sprawności ruchowej i poczucia rytmu, zajęcia w żłobku

<a href=’http://www.freepik.com/free-vector/many-kids-climbing-up-the-rope_1170706.htm’>Designed by Freepik</a>